His House Tri-Sport Charity Event 2018

His House Care Centre is ‘n nie-winsgewendeorganisasie wat begin is deur Dr Gustav en Mev Andrea Bertelsmann in Februarie 2005.
Mev Ina Jones is die bestuurder en alreeds vir 8 jaar betrokke by die huis. Ons Visie is om bekostigbare, 24 uur versorging vir die bejaarde, hulp behoewende persoonte skep, in ‘n liefdevolle, huislike en Christelike omgewing.
Die doelwit vir die huis was om persone te akkommodeer wat geen familie het om hulle te versorg nie. Ons het ook ‘n “frail care” afdeling. Verder is ons betrokke by instansies gedoen het.
30% van ons inwoners is hulp behoewende persone. Daarom is dit van kardinale belang dat ons gereeld fonds insamelings doen om ons deure oop te hou en ‘n goeie dienste lewer. Ons aanvaar enige donasie en is dankbaar daarvoor. Die grootstedeel van ons uit gawes is natuurlik salarisse, kos, water en elektrisiteit.
Ons het besluit op die “Tri-Sport” in 2014 en begin met beplanning vir ons eerste geleentheid in 2015 wat by Duin 7 gehou was. Dit was ‘n verskriklike sandstorm dag, 76 fietsryersen 90 hardlopers was baie braaf om daaraan deelte neem. In 2016 het ons dit geskuif na Lagoon Chalets waar ons dit nou elke jaar hou, Hardlopers was 119 en fietsryers 82 en in 2017 was die hardlopers 165 en fietsryers 106.
Ons borge het ook verander van 2015 tot nou, maar is dankbaar vir hulle deelname. Welwitschia Hospitaal borg nog elke jaar die Golfdag wat die eendeel van die Tri-sport is, Guan Packaging borg die fietsryers wat die 2de been is enWalfish Electric & Namfo borg die hard lopers in die 3de been hierdie jaar.
Inskrywings vir Golf dag is 7 September en die kontak person is Petro Meyer enige navrae 081 252 9774. Op 15 September 2018 vind die hardloop en fietsry gedeelte plaas. Hardlopers kan vir Michelle Wilson kontak 081 360 7007 en die fietsryers kan vir Bones kontak 081 704 3550. Ons is dankbaar vir elke vrywilliges wat ons help, alleen sou ons dit nie kon doen nie.Verder is on sook dankbaar vir elke donasie wat ons ontvang.

You must be logged in to post a comment Login