Kyk na jou werksmense – dit kan jou uit die Covid-moddergat bevry

“Kommerwekkend”.

‘n Steekproef wat gedurende die laaste weke van 2020 uitgevoer is toon dat baie sakeondernemings in die logistieke sektor in Namibië nie ‘n plan op die tafel het om hulself uit die Covid-19 moddergat te bevry nie.
Van diegene wat wel planne het, was daar ‘n aantal wat aangedui het dat hul na hul werksmense se gesondheid en welstand omsien, en dat dit die sleutel tot hul herstel sal wees.
Die Namibiese Duitse Sentrum vir Logistiek (Namibian German Centre for Logistics) het ‘n vraelys uitgestuur waarin die logistieke sektor se mening gevra is oor die impak van Covid-19 op hierdie sektor.
Agt-en-dertig ondernemings het die vraelys beantwoord. Die spertyd om die vraelys in te handig was 19 Desember 2020.
Een van die vrae was: “het jy ‘n na-Covid herstelplan? As jy ‘n plan het, wat behels dit?”
‘n Totaal van 33 ondernemings het aangedui dat hul nie ‘n plan het nie.
In ‘n verslag wat uit die vraelys saamgestel is, is dit as “kommerwekkend” beskryf.
Tien persent van diegene wat wel ‘n plan gehad het, het aangedui dat hulle herstel wil bewerkstellig deur kostebesnoeiing.
Twintig persent het gesê hulle wil veranderinge aan hul voorsieningsketting aanbring deur byvoorbeeld meer plaaslike te koop, berging van strategiese materiale wat vir die besigheid nodig is, vennootskappe met sterker ondernemings, kreatiwiteit en belegging in tegnologie wat werk kan vergemaklik en ook goedkoper maak oor die lange duur.
Twee persent wil hul herstel teweegbring deur beter pryse aan hul kliënte te bied.
Laaste maar nie die minste: twee persent het gesê hul werknemers se gesondheid en welstand is die sleutel na herstel.

You must be logged in to post a comment Login