Nuwe Walvisbaai dorpsuitbreidings gekniehalter

Namib Times 12 Junie 2015

Die infrastruktuur-ontwikkeling van drie nuwe dorpsuitbreidings in Walvisbaai is vertraag deur verskeie faktore maar te midde van beweringe van kontantvloei probleme en onbetaalde rekeninge het die betrokke kontrakteurs na vore getree en gesê dat hulle vasberade is om wél hulle projekte te voltooi en dat dit die belastingbetaler niks ekstra sal kos nie.

Die namib times het vroeër vanjaar berig dat inwoners van die dorp die koerant genader en navraag gedoen hoekom die dorpsuitbreidings te

wete Narraville Uitbrei-

ding 7, Walvisbaai Uitbreiding 14, Meersig Uitbreiding 2 en Kuisebmond Uitbreidings 5 en 6 se infrastruktuur-ontwikkeling nog nie afgehandel is nie aangesien dit, volgens hulle, baie lank vat en al klaar moes gewees het.

Die munisipaliteit was genader en het op daardie stadium gesê dat hulle tevrede is met die vordering en nie bewus was van enige ernstige vertragings of probleme nie en indien daar wel oponthoude was, was die nodige uitstel wel verleen en is daar ooreengekom oor nuwe voltooiingsdatums.

Die munisipaliteit is weereens genader om kommentaar te lewer maar was slegs bereid om te sê dat hulle eers die nodige verslae van die kontrakteurs moet bestudeer ten einde ‘n ingeligte besluit te kan neem.

Daar is wel genoem dat die werk aan Meersig Uitbreiding 2 en Walvisbaai Uitbreiding 14 volgens plan verloop en dat geen probleme ondervind word nie.

Mnr Ringo Nuwuseb van Rinu Construction aan wie die kontrak van Narraville Uitbreiding 7,

noord van Tamariskstraat, toegeken is, is genader en hy het gesê dat hy nooit die terrein verlaat het soos beweer word nie en dat werk nog steeds voorgegaan het tot in Februarie vanjaar.

Die vertraging het wel ontstaan toe sy tegniese vennoot, wat ook die projekbestuurder was, die projek verlaat het maar dat hy reeds alternatiewe voorstelle aan die munisipaliteit gemaak het ten einde werksaamhede te hervat en die tender af te handel. Hy het ook genoem dat sy tender ‘n bedrag van N$18 miljoen beloop waarvan N$12.2 miljoen uitbetaal is en nie N$30 miljoen waarvan N$23.6 miljoen uitbetaal is soos beweer word nie.

Die eienaar van JJD Investment Group, mnr Johnny Doeseb, is ook genader vir kommentaar en hy het gesê dat hy tevrede is met die vordering wat tans gemaak word aan Kuisebmond Uitbreidings 5 en 6 en dat die werk in Augustus voltooi sal wees.

Hy het ook genoem dat die meeste van sy krediteure klaar betaal is en dat wat ook al gebeur, daar nie sprake is daarvan dat enige probleme wat opgeduik het, of nog mag opduik, die belastingbetaler ekstra geld sal kos nie.

Hy het ten sterkste ontken dat hy kontantvloei probleme ondervind het maar dat die omvang van sy tenders van so aard is dat dit sin gemaak het om ‘n sterk groep soos Lewcor te betrek om te verse-ker dat alles volgens plan verloop. Lewcor is ‘n multi-dissiplinêre groep met hul hoofkwartier in Okahandja en het hul werksaamhede in Walvisbaai op die eerste van die maand begin.

Beide die betrokke kontrakteurs het erken dat vertragings wel onstaan het maar dat dit hoofsaaklik te wyte is aan eksterne faktore soos leweransiers wat nie altyd op tyd kan aflewer nie en die onvoorspelbare weersomstandighede soos wind en die gepaardgaande sand

sowel as mistigheid in Walvisbaai ‘n beduidende rol speel, veral tydens die teer van strate.

Beide het verklaar dat hulle verbind is om hulle projekte te voltooi en nooit tou opgegooi het soos beweer word nie.

Hoe dit ook al sy,  vertragings het wel voorgekom, vrae word gevra en dit sal in almal se belang wees indien die projekte so spoedig moontlik voltooi word en onsekerhede uit die weg geruim word.

You must be logged in to post a comment Login