Pro-Ed Akademie uitslae

Pro-Ed Akademie het gedurende die afgelope paar jaar gewoond geraak aan ongelooflike Graad 12-uitslae, en die Graad 12’s van 2018 het weereens nie teleurgestel nie. Gedurende die pas afgelope IEB (Onafhanklike Eksamenraad) Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen (2018), het Pro-Ed se Graad 12’s (die Engelse en Afrikaanse stroom gesamentlik) die volgende prestasies behaal:

· 100% Slaagsyfer (behaal sedert die skool se eerste Graad 12-groep die IEB Eksamens in 2011 begin skryf het)
· 84% van die leerlinge het gekwalifiseer vir graadstudie aan universiteite, en 16% vir diplomastudies.
Die volgende simbole is behaal:
· 58 A’s; 61 B’s en 65 C’s
· 67 % van alle simbole behaal was hoër as 60%
· 43 % van alle simbole behaal was hoër as 70%
· 21 % van alle simbole behaal was hoër as 80%
· 12 leerlinge behaal ‘n gemiddelde B en 3 leerlinge ‘n gemiddelde A
Betreffende individuele prestasies, het die volgende leerlinge ‘n gemiddelde A behaal:
· Lara Bartholomae met ‘n gemiddeld van 88.9% (8 onderskeidings)
· Anlké Maritz met ‘n gemiddeld van 82.9% (5 onderskeidings)
· Marlinda Schutz met ‘n gemiddeld van 82.1% (5 onderskeidings)
Die volgende leerlige het drie onderskeidings of meer behaal:
· Minette Turner met ‘n gemiddeld van 78.4% (3 onderskeidings)
· Ané van der Merwe met ‘n gemiddeld van 78.4% (3 onderskeidings)
· Suné Horn met ‘n gemiddeld van 75.7% (3 onderskeidings)
· Karla Boltman met ‘n gemiddeld van 75.3% (3 onderskeidings)
· Simoné Bierman met ‘n gemiddeld van 75.1% (3 onderskeidings)
· Lenize Reinhardt met ‘n gemiddeld van 74% (3 onderskeidings)
Die volgende leerlinge haal die IEB se top 1% lys (uit 12 372 kandidate van regoor Suider-Afrika) in terme van ‘n prestasie in ‘n individuele vak:
·Lara Bartholomae vir Lewenswetenskappe (90%)
· Henroux Swart vir Wiskunde Geletterdheid (96%)
∙ Jelaine Strydom vir Wiskunde Geletterdheid (94%)
Pro-Ed skryf die IEB (Independent Examination Board) se Nasionale Senior Sertifikaat –eksamen. Tydens die 2018-eksamen behaal die IEB-kandidate (van 249 privaatskole, 12 372 kandidate in totaal van Namibië, Swaziland, Zimbabwe, Mosambiek en Suid-Afrika) 98.92% slaagsyfer teenoor die vorige jaar se slaagsyfer van 98.76%. 88.5% van 2018 se IEB-kandidate kwalifiseer vir verdere graadstudie.
Die IEB is ‘n onafhanklike Suider-Afrikaanse assesseringsliggaam wat eksamens in Engels en Afrikaans opstel in die Nasionale Senior Sertifikaat (Gr 12) -eksamen.
Hierdie eksamen word internasionaal erken en leerlinge wat in die verlede uitstekend gevaar het in hierdie eksamen, is al toegelaat tot puik tersiêre instellings soos Oxford (VK), Cambridge (VK), Harvard (VSA), Princeton (VSA), ens., sonder enige addisionele vereistes soos ‘n toelatingseksamen.
Pro-Ed Academy made history last year when its first group of Grade 12’s in its English stream (from Pre-Primary through to Grade 12) wrote the IEB (Independent Examination Board) National Senior Certificate Examination (2018). They were 14 learners in total.
Their achievements were as follows:
· 100% Pass rate
· 79% of pupils qualified for degree studies at universities, and
· 21% for diploma studies.
The following symbols were obtained:
·15 A’s; 16 B’s and 29 C’s
· 59% of all symbols exceeded 60%
· 31% of all symbols were higher than 70%
· 15% of all symbols were higher than 80%
The following learners achieved two or more distinctions:
· Jonathan Koch with an average of 76.9% (two distinctions)
· Jelaine Strydom with an average of 72.2% (two distinctions)
· Markus Duvenhage with an average of 70.7% (two distinctions)
The following learners made the IEB’s top 1% list in terms of individual subject performance:
· Henroux Swart for Mathematical Literacy (96%)
· Jelaine Strydom for Mathematical Literacy (94%)
Pro-Ed writes the IEB (Independent Examination Board) National Senior Certificate Examination. During the 2018 examination, the IEB candidates (out of 249 private schools, 12 372 candidates in total from Namibia, Swaziland, Zimbabwe, Mozambique and South Africa) achieved 98.92% pass rate compared to the previous year’s pass rate of 98.76%. 88.5% of 2018’s IEB candidates qualified for further degree studies.
The IEB is an independent Southern African assessment body that sets examinations in English and Afrikaans in the National Senior Certificate (Gr 12) examination.
This exam is internationally recognized and students who performed well in this exam in the past have been admitted to excellent tertiary institutions such as Oxford (UK), Cambridge (UK), Harvard (USA), Princeton (USA), etc. without having to meet additional requirements such as an entrance exami-nation.

You must be logged in to post a comment Login