Teen-Korrupsie-eenheid takel Karibib

Verslaggewer: Marshallino Beukes

Hoogs betroubare inligting tot die koerant se beskikking dui daarop dat die Teen-Korrupsie-kommissie besig is met ondersoeke in Karibib, nadat ongerymdhede met die verkoop van erwe blykbaar daar ontstaan het.

Ons bron dui aan dat beskikbare erwe deur die Karibibse Dorpsraad geadverteer is en van die voornemende kopers

skynbaar deposito’s op erwe, wat glad nie Ministeriële- of die Dorpsraad goedkeuring gehad het nie, aan ‘n sekere administratiewe amptenaar by die Dorpsraad betaal het.

Die ongerymdhede is by die Anti-Korrupsie se tak in Swakopmund aangemeld en ondersoekbeamptes het verlede week begin snuffel.

Na aanduiding het meer as twee onwetende kopers hul deposito’s aan die betrokke persoon betaal, maar hy het versuim om dit in die Dorpsraad se rekening oor te betaal. Verskonings van “die sisteem was van lyn af” en “daar was nie persone by die kontantsaal nie,” is blykbaar aangevoer.

Bewyse dat hy wel die betalings ontvang het, maar nie verklaar het nie, maak skynbaar deel uit van die Teen-korrupsie-kommissie se ondersoek in die verband.

Intussen is die Teen-korrupsie-kommissie stadig maar seker besig om hul ondersoek teen vermeende korrupte amptenare by die Walvisbaai Munisipaliteit te finaliseer.

 

You must be logged in to post a comment Login